Евро проекти

На 02.09.2020 г. ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11157-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът BG16RFOP002-2.073-11157-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на обща стойност 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.
Край на проекта: 02.12.2020 г.

 

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-0256-C01
 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»


Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19


Бенефициент: ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000лв. европейско и  0лв. национално съфинансиране.


Начало: 12.10.2021г.

Край: 12.01.2022г.