Кои сме ние?

Дружество ТЕСТЕЛ Инженеринг работи в областта на електрозахранването, електроразпределението и електрообзавеждане на индустриални и обществено сградни обекти. Предлага завършени инженерингови услуги – консултации, проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на електрооборудване на обекти, както и автоматизация на машини, процеси и технологични линии. Предлага се гаранционна и извънгаранционна поддръжка на оборудване, в рамките на компетентност.

Ние знаем, ние можем, ние го правим добре!
Тестел Инженеринг Тестел Инженеринг
Висококвалифицирани инженери и професионалисти

Висококвалифицирани инженери и професионалисти

Подготвени и с добра квалификация инженерни, търговски, административни и технически специалисти проявяват професионализъм и компетентност при решаване на специфични казуси и проблеми на клиентите.

Доставка от водещи брандове

Доставка от водещи брандове

Доставките на електрооборудване ниско и средно напрежение се извършват от водещи европейски брандове. Предвид индустриалната си ориентираност Дружеството се утвърди като доставчик на оборудване от бранд Schneider Electric и Rittal на структороопределящи предприятия и фирми.

В Производствена база ТЕСТЕЛ се конструират и произвеждат различни по вид електрически разпределителни и контролни табла ниско напрежение, с широка област на приложение. Компанията със собствен ресурс монтира и пуска в експлоатация доставеното оборудване или оказва необходимото съдействие на клиента.

Сертифицирани по ISO

Основа за работа на компанията е Интегрираната Система за Управление /ИСУ/ на Качеството и Здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 (ISO 45001: 2018). Приели сме и спазваме политиките на нашите индустриални партньори за чиста околната среда, съответстващи на изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

24

години опит
30
+
служители
150
+
клиента
2500
+
завършени обекта