Пътища и мостове, Варна

Пътища и мостове, Варна

Компания, работеща в областта на пътното строителство. В базата за асфалтови и бетонни смеси беше изграден цех за производство и на бетонови изделия.

По проекта от нас беше извършено:

  • Цялостно изграждане на електрическата част включващо: нова осветителна и силова инсталации на помещенията, пълно окабеляване и електрическо подвързване на машини и технологични линии.
  • Производство и монтаж на ново електрическо оборудване.
  • Автоматизация на процесите с внедряване на PLC управление на машини и технологични съоръжения.