Куклен театър Варна

Куклен театър Варна

По поръчка на Шнайдер Електрик България, като проява на благотворителност от тяхна страна, извършихме цялостна Реконструкция във външното захранване на сградата. Изработихме и монтирахме ново Главно разпределително табло. Изработихме и подменихме всички междинни и крайни електрически табла в сградата.