Контакти

Лицата на компанията

Лицата на компанията

Офис и Адрес за кореспонденция:
ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Южна промишлена зона, база ТЕСТЕЛ
9154, гр. Аксаково, обл. Варна, България
E-mail: office@testel-eng.bg

Директори:
Производствено-технически 
инж. Ангел Михнев, моб: +359 88 860 06 76 
Търговски и Административен 
инж. Михаил Найденов, моб: +359 88 860 06 75 

Администрация и Финанси: 
E-mail: admin@testel-eng.bg
Тел: +359 52 698 862
 

Снабдяване и Търговия:
E-mail: sales@testel-eng.bg
Тел: +359 52 698 860
Мениджър продажби
инж. Галина Костова, моб: +359 88 736 43 59 
Специалисти продажби
инж. Румяна Василева, моб: +359 88 432 74 71
Янислава Иванова, моб: +359 88 432 74 71
 

Проекти и ПТО:
E-mail: services@testel-eng.bg
Тел: +359 52 698 861
Мениджър проекти - инж. Калоян Колев, моб: +359 88 751 53 94                                        инж. Камен Колев, моб: +359 хх ххх хх хх
Организатор & HS - инж. Георги Аладжов, моб: +359 88 931 42 49 

Производствен участък:
E-mail: services@testel-eng.bg
Тел: +359 52 698 863
Мениджър производство 
инж. Мариян Димитров, моб: +359 88 596 65 03 
Конструктор и организатор
 инж. Антон Атанасов, моб: +359 88 250 42 65 (групов)

Технически ръководители:
инж. Десислав Димитров, мобилен: +359 хх ххх хх хх
инж. Юлиян Христов, мобилен: +359 хх ххх хх хх

Пишете ни

Вашето Име*
Вашият Email*
Вашето запитване
Телефон