Поддръжка и сервиз

Специализирани дейности. Поддръжка и сервиз.

Специализирани дейности. Поддръжка и сервиз.

В стремежа си за комплексно решаване на проблемите, както и с цел внедряване на иновативни решения в индустрията, енергетиката и инфраструктурата, Дружеството разполага с ресурс от добри специалисти и предлага инженерингови дейности изразяващи се в:

  • консултации при избор на най-подходящо и икономически изгодно решение, съобразно възникналите ви потребности;
  • техническо съдействие при инсталация и пускане в експлоатация на уредби и апарати ниско и средно напрежение;
  • техническа поддръжка, ремонт, реконструкции и модернизация на съществуващо електрическо оборудване;
  • гаранционна поддръжка на инсталирано от Компанията ни електрооборудване;
  • гаранционна поддръжка на закупено от Schneider Electric електрооборудване;
  • следгаранционна (абонаментна) поддръжка, по частни договори, на инсталирано от фирмата електрооборудване или такова, закупено от Schneider Electric.

По гореизброените дейности имаме подписани рамкови договори с индустриални предприятия от регион Варна или изпълнение на единични задачи след конкретно договаряне.