Агрополихим, гр. Девня

Агрополихим, гр. Девня

Водещ производител на азотни и фосфорни торове. За дългите години ремонтни и строително-монтажни дейности, извършвани на неговата територия, сме изпълнили десетки проекти с различен обем и сложност, по-значими от които са:

Участие в създаване и внедряване на система за мониторинг на енергийните разходи в завода на база Power Logic Scada.

СМР по изграждане на нови подстанции 6/0,4 kV за нуждите на инвестиционни проекти: Нова ПСОВ; Инсталация за палетизиране на слама; Складове за съхранение и естакада за транспортиране на зърно.

Реконструкции в подстанции №№ 12, 14, 19 - 6/0,4 kV, с частична или цялостна подмяна на оборудаването ниско и средно напрежение.

Изпълнение на инвестиционни проекти в част Електрическа и АТП за модернизация на технологични инсталации: Производство на течни торове; Инсталация ВОЦ 1 и ВОЦ 3; Складове за съхранение и Естакади за транспортиране на течен тор, фосфорна и сярна киселини.

Изпълнение на инвестиционни проекти в част Електрическа и АТП за изграждане на нови технологични инсталации: Производство MAP/DAP; Палетизиране на слама; Складове за зърно и Естакада за транспортиране.